• การจัดระยะของเนื้อร้าย


  การจัดระยะของเนื้อร้าย

   

  มะเร็งระยะต่างๆ จะมีอาการและขนาดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงการลุกลามและความรุนแรงของโรคครับ ดังนั้น การรู้จักและเข้าใจถึงอาการและระยะต่างๆ ของมะเร็งนั้นจะช่วยให้ผลการรักษาที่ดีทางการแพทย์ เพราะแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษา และพยากรณ์โรคได้นั่นเองครับ

   

  ระยะของมะเร็ง (Stages of Cancer)

  การจัดระยะของเนื้อร้าย

  มะเร็งระยะ 0 : มะเร็งระยะนี้เรียกว่าเป็นมะเร็งระยะต้นๆ (Carcinoma in Situ) พบบนชั้นเซลล์และยังไม่มีการแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ ซึ่งเป็นเซลล์ผิดปกติที่สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตและอาจกระจายไปยังเนื้อเยื่อปกติบริเวณนั้นๆ

  มะเร็งระยะ 1 : มะเร็งระยะแรก (Early-Stage Cancer) ที่พบก้อนเนื้อหรือแผลมะเร็งมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือตาเปล่า มะเร็งระยะนี้ยังไม่มีการเติบโตหรือกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ จะยังคงอยู่ในอวัยวะต้นกำเนิดเท่านั้น

  มะเร็งระยะ 2 : ก้อนเนื้อ แผลมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น มะเร็งลุกลามภายในเนื้อเยื่อ อวัยวะใกล้เคียง หรือต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆ

  มะเร็งระยะ 3 : ก้อนเนื้อ แผลมะเร็งขยายตัวใหญ่ขึ้น มะเร็งเริ่มลุกลามไปยังอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองที่ไกลออกไป

  มะเร็งระยะ 4 : มะเร็งในระยะนี้จะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมะเร็งระยะที่ 4 นี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ มะเร็งระยะแพร่กระจาย (Metastasis Cancer) และมะเร็งระยะลุกลาม (Advanced Cancer)

   

  มะเร็งระยะสุดท้ายหายได้หรือไม่

  แม้ผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งระยะที่ 4 แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมดหวังเลยทีเดียวนะครับ เพราะแพทย์จะทำการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Treatment) เพื่อบรรเทาทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระยะแพร่กระจายนั้น สามารถรักษาให้หายขาดได้ สำหรับผู้ป่วยระยะที่ 4 ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองแต่ไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา ผู้ป่วยจะค่อยๆ มีอาการแย่ลงจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้าย (End Stage Cancer)

  ระยะเวลาระหว่างมะเร็งที่เริ่มแพร่กระจาย (ระยะที่ 4) จนถึงมะเร็งระยะสุดท้าย (End Stage Cancer) นั้นไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยและญาติควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดร่วมกันครับ

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง