• 1. กินให้สมดุล หัวใจสำคัญของการป้องกันมะเร็ง

  การต่อสู้กับมะเร็ง แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
  1. ก่อนรับการรักษา
  2. ระหว่างการรับการรักษา
  3. หลังรับการรักษา
  แต่ละช่วงจะหลักการบริโภคอาหารให้เหมาะสมแตกต่างกันไป แต่หัวใจสำคัญที่สุดคือ การรับประทานอาหารให้ครบกินหลากชนิดให้ได้อาหารครบถ้วน ซึ่งอาหารพื้นฐาน 6 ชนิดหลัก ที่จำเป็นต้องได้รับ ได้แก่ ไขมัน ข้าว/แป้ง นม ปลา/เนื้อสัตว์/ถั่ว/ไข่/ผัก/ผลไม้
  “กินผักผลไม้ให้ได้วันละ 5 ส่วน” จะช่วยป้องกันมะเร็งได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำกล่าว โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าในกระบวนการทำงานของยีนและการแบ่งตัวของเซลล์จำเป็นต้องใช้สารอาหาร เราจึงควรพยายามบริโภคอาหารให้ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นสิ่งที่ร่างกายควรได้รับอย่างสมดุลค่ะ

  2. เพิ่มโปรตีนและพลังงาน

  ในช่วงรับการรักษา ผู้ป่วยจะต้องการโปรตีนมากกว่าปกติประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากโครงสร้างของกล้ามเนื้อ เลือด ผิวหนัง อวัยวะ เส้นผมของร่างกาย ต่างก็มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ อีกทั้งโปรตีนยังช่วย เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและให้พลังงานช่วยซ่อมแซมเนื้อเยือที่ถูกทำลายด้วย ส่วนพลังงานเราควรได้รับพลังงานมากกว่าปกติประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ หากเรามีพลังงานมากพอจะช่วยเป็นรากฐานในการต่อสู้กับมะเร็งร้าย โดยอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวันคือ ข้าว 3 ถ้วย นม 1 – 2 แก้ว ไข่ 4 – 6 ฟอง ผัก 3 – 5 ส่วน ผลไม้ 2 – 4 ส่วน และน้ำมัน 2 – 3 ช้อนโต๊ะ อาจปรับเปลี่ยนไปตามรูปร่างและกิจกรรมของแต่ละคนค่ะ

  3. เสริมโภชนาการให้ถูกวิธี

  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่น้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัด เคมีบำบัดหรือฉายรังสี ควรจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นน้ำหนักที่คาดว่าจะลดไปในช่วงรับการรักษา น้ำหนักตัวลดในช่วงการรักษานั้นเป็นเรื่องปกติ ผู้ป่วยจึงต้องบำรุงร่างกายให้เต็มที่ก่อนรับการรักษา ควรกินทั้งอาหารหลักและอาหารว่างอย่างละสามมื้อ และพยายามกินอาหารให้หลากหลาย

  หากเราคิดจะรักษาและสู้กับมะเร็งร้ายแล้วล่ะก็ ต้องได้รับพลังงานเพียงพอจึงจะช่วยให้ร่างกสบสนองต่อการรักษา รวมถึงภาวะโภชนาการที่ดีจะช่วยฟื้นฟูการทำงานของร่างกายและเพิ่มภูมิคุ้มกัน

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก หนังสือกินบำบัดมะเร็ง

  * ทาง Welkin Mark ไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยละเลิกจากการรักษาแผนปัจจุบัน เราเป็นทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งตามการแพทย์แผนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและสตรีมีครรภ์ อาจเป็นอันตรายได้ พิจารณาใช้ได้เฉพาะบางรายเท่านั้น

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง