• ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสามารถรักษาโรคมะเร็งตับด้วยการสอดท่อฉีดสารฆ่าเชื้อมะเร็งเข้าถึงจุดได้ผลดีเยี่ยมเป็นแห่งแรกในพื้นที่

    โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการฆ่าเชื้อมะเร็งโดยการสอดใส่สายยางชนิดพิเศษเข้าทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ ไปยังก้อนตับและฉีดสารเคมีสู่ก้อนมะเร็งตับโดยตรง
    การรักษาวิธีนี้จะช่วยลดขนาด และความรุนแรงของโรค ลดความเจ็บป่วย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดร่วมด้วย ในภาคใต้ตอนบนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ให้การรักษาด้วยวิธีนี้ เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีร่วมรักษาของลำตัวและเครื่องตรวจเส้นเลือดที่ใช้ในการรักษาคนไข้มะเร็งตับ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะอย่างต่อเนื่องทุกวันด้วยจำนวนคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้น เดินทางเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประมาณเดือนละ 30 ราย

    พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัว ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มะเร็งตับ เป็นโรคที่มีความสำคัญ เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยพบในเพศชาย ร้อยละ 7.9 และหญิง ร้อยละ 6.5 สูงเป็นอันดับ 5 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด สำหรับประเทศไทยพบว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและเจ็บป่วยเรื้อรังจนเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร สูงเป็นอันดับ 1

    ขอบคุณบทความดีๆ จาก http://bit.ly/1Q8Hc8s

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง