CA Herbal สมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ ในงาน “มอบของขวัญให้สุขภาพคุณ” ครั้งที่ 9 ณ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ 6 แห่ง

ปัจจุบันโรคมะเร็งจัดได้ว่าเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 6 หมื่นคน เฉลี่ย 1 ต่อทุกๆ 8 นาที ซึ่งถือเป็นโรคร้ายที่ทำลายชีวิตของคนไทยมาเป็นอันดับ 1 ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา บริษัท นะเสมา อินดัสทรี จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CA Herbal สมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับนิตยสาร Health plus @city จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาวิธีป้องกันโรคมะเร็ง ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในงาน “มอบของขวัญให้สุขภาพคุณ” ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ 6 แห่ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันต่างๆ ดังนี้

– วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล จังหวัดสมุทรปราการ

– วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่โรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัด ชลบุรี

– วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่โรงพยาบาลเอกชัย 2 จังหวัด สมุทรสาคร

– วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 จังหวัด สมุทรสาคร

– วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัด สมุทรปราการ

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
www.facebook.com/CAherbal , www.caherbal.com หรือ โทร. (098)349-5399 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.)