• นักวิจัยจากสถาบันแพทยศาสตร์เพนซินวาเนียสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นมะเร็งปอด 4,776 คนและผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เป็นมะเร็งปอด 2,835 คน พบว่า การสูบบุหรี่ภายใน 30 – 60 นาทีหลังจากเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าสูบบุหรี่หลัง 1 ชั่วโมง ร้อยละ 79

  อีกกลุ่มตัวอย่างผู้สูบบุหรี่ 1,850 คน โดย 1,055 คนในจำนวนนี้เป็นมะเร็งศีรษะและลำคอ พบว่าคนที่สูบบุหรี่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังลุกจากที่นอนมีแนวโน้มเป็นมะเร็งศีรษะและลำคอเพิ่มขึ้น 1.59 เท่า ส่วนคนที่รออย่างน้อย 31 นาทีถึง 1 ชั่วโมงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.42 เท่า

  ดร.โจชัว มัสการ์ ผู้วิจัย ได้ออกมาเผยว่ายังไม่สามารถหาคำอธิบายที่แน่นอนในเรื่องนี้ได้ แต่จากการศึกษาพบว่า คนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่ตื่นนอนมีระดับนิโคติน และอาจรวมถึงสารพิษอื่นๆ จากบุหรี่ในร่างกายสูงกว่าผู้ที่รอสูบหลังครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไป

  สรุปจากการศึกษานี้พบว่า ยิ่งจุดบุหรี่สูบเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นที่ผู้สูบจะอัดควันเข้าปอดมากขึ้นและรับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยนอกเหนือจากช่วงเวลา
  เช่น สุขภาพของผู้ป่วย การรับประทานอาหาร หรือกรรมพันธ์ุ ทางที่ดีควร ลด ละ เลิก เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ หรือ เลือกให้ CA Herbal เป็นตัวแทนสิ่งดีๆ ในการช่วยดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของคุณสิคะ

  อาหารเสริมสมุนไพร CA Herbal สารสกัดจากสมุนไพรไทย ที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาว) ทำให้สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือแม้แต่เซลล์มะเร็งต่างๆ อีกทั้งยังช่วยดูแลร่างกายองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้ยาวนานและมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า “มะเร็งมีทางออก”

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://bit.ly/2dgJKGj

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง