• หากใครที่ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน ก็มักจะเห็นอีกหนึ่งโปรแกรมตรวจสุขภาพที่น่าสนใจ นั่นคือ การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  สารบ่งชี้มะเร็งคืออะไร?
  สารบ่งชี้มะเร็งหรือ Tumor Marker เป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากเซลล์มะเร็งในร่างกาย เพราะเวลาที่เซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติจนพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็ง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม หรือการแบ่งตัวของเซลล์ที่ไม่เหมือนเดิม ส่งผลต่อการสร้างสารแอนติเจนภายในร่างกาย และสารแอนติเจนนี้ไม่ได้พบอยู่ในเซลล์ที่ผิดปกติเพียงอย่างเดียว แต่ยังวนเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนโลหิต หรือสารคัดหลั่งในร่างกายของเราด้วย

  สำหรับสารแอนติเจนที่สร้างโดยเซลล์ผิดปกติ จะมี 2 แบบ คือ

  1. Tumor-specific antigen (TSA) – เป็นแอนติเจนที่พบได้ในเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่ก็ยังมีความยากในการตรวจสอบหาสารแอนติเจนชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการ

  2. Tumor-associated antigen (TAA) – เป็นแอนติเจนที่สามารถพบได้ในเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติที่กำลังอยู่ในระยะพัฒนา ซึ่งการตรวจเลือดส่วนใหญ่ มักจะเจอสารแอนติเจนชนิดนี้ค่ะ

  การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างไร
  การตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบหาสารบ่งชี้มะเร็งในร่างกาย จะไม่สามารถยืนยันได้ว่า คนนั้นจะเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากอาจจะพบเพียงแค่สารแอนติเจนชนิด Tumor-associated antigen ซึ่งพบได้ในบุคคลปกติทั่วไป แต่การตรวจโดยวิธีนี้ จะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อมีการตรวจเลือดดูค่าของสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบระดับของสารนี้มีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะช่วยบ่งชี้ได้ว่า คนเหล่านั้นจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น แต่หากระดับดังกล่าวลดลง ก็จะช่วยบ่งชี้ได้ระดับหนึ่งว่า ผู้ป่วยคนนั้นไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง นับว่าวิธีนี้เป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งของวงการแพทย์ที่จะช่วยคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ในเบื้องต้นค่ะ

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก: http://bit.ly/1nhHa6K และ http://bit.ly/1OOuSsZ

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง