• บทความในตอนที่ 1 เราได้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำนิยามและประโยชน์ของสารบ่งชี้มะเร็งไปแล้ว ซึ่งการตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งนั้น ก็คือการหาค่าของสารแอนติเจนที่ผิดปกติว่ามีปริมาณสูงหรือไม่ หากค่าดังกล่าวสูงประกอบกับมีความผิดปกติอื่นๆ ก็จะช่วยบ่งชี้โอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้นั่นเอง สารแอนติเจนที่ใช้วินิจฉัยความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายประเภท ดังนี้ค่ะ
  1. สาร Alpha-fetoprotein (AFP): เป็นสารบ่งชี้มะเร็งที่จะนิยมใช้ในการตรวจหามะเร็งตับ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งอัณฑะ โดยปกติ หากเป็นคนทั่วไปมักจะตรวจพบ AFP ในระดับต่ำๆ แต่หากเป็นมะเร็งระยะต้น จะพบค่า AFP สูงขึ้นเล็กน้อย และจะพบค่าสูงมากขึ้นตามลำดับของระยะการเกิดมะเร็ง

  2. สาร Prostate specific antigen (PSA): เป็นสารที่ใช้ตรวจเพื่อบ่งชี้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และนิยมตรวจร่วมกับการตรวจคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนักเพื่อหาโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น

  3. สาร Carcinoembryonic antigen (CEA): นิยมตรวจความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่สารชนิดนี้ก็สามารถตรวจพบคนปกติได้เช่นกัน ซึ่งจะพบได้ในคนที่สูบบุหรี่ สตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือนและผู้ป่วยทั่วไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร แต่จะพบในปริมาณที่ไม่สูงเท่ากับผู้ป่วยที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

  4. สาร CA 19-9: เป็นสารบ่งชี้มะเร็งที่ดีที่สุดในการตรวจสอบวินิจฉัยของโรคมะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งอื่นๆ ได้เช่นกัน

  5. สาร CA 125: มักพบค่านี้ระดับสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งรังไข่ชนิด non-mucinous type และสามารถพบได้ในกลุ่มสตรีมีครรภ์

  6. สาร CA 15-3: สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมในระยะของการแพร่กระจายได้มีประสิทธิภาพ แต่จะไม่นิยมใช้ตรวจโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรก

  7. สาร Neuron-specific enolase (NSE): มักพบในปริมาณสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดชนิด Small cell lung cancer

  8. สาร Beta-human chorionic gonadotropin (beta-HCG): ใช้ในการตรวจสอบโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ และอัณฑะชนิด teratogenic carcinoma นอกจากนี้ สาร beta-HCG ยังสามารถใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้อีกด้วย

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก: http://bit.ly/1URMXO1

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง