• คลอรีนในน้ำประปา ไม่ก่อให้เกิด มะเร็ง

    หากได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา ขอให้มั่นใจว่า น้ำประปาดังกล่าวมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสามารถดื่มได้ เพราะคลอรีนในน้ำประปาจะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในถังเก็บและระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งโอกาสที่จะเป็นมะเร็งจากการดื่มน้ำประปาน้อยมาก

    ในน้ำประปาจะมีสารอินทรีย์ ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับคลอรีน ทำให้เกิดสารประกอบเคมีที่เรียกว่า ไตรฮาโลมีเธนส์ หรือ THMs โดยองค์กรอนามัยโลกได้กำหนดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาไว้ ไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งยังได้กำหนดให้น้ำดื่มมีปริมาณ THMs ที่ sum of ratio ไม่เกิน 1 และเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าน้ำประปาสะอาดและปลอดภัย

    อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบปริมาณสาร THMs อย่างเป็นประจำและพบว่า สาร THMs ในน้ำประปาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดขององค์การอนามัยโลกมาก จึงไม่พบความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค มะเร็ง ขณะที่สภาพแวดล้อมในปัจจบันมีส่วนที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งมากกว่าน้ำประปาเสียอีก เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ผักผลไม้ที่มียาฆ่าแมลง มลพิษในอากาศหรือความเครียด ฯลฯ

    ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://bit.ly/1LRzLzU

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง