• มหาวิทยาลัยแมสซี (Massey University) ได้มีการเปิดเผยผลงานวิจัยบลูเบอร์รี่ช่วยลดภาวะเสี่ยงมะเร็งเต้านม จากการศึกษาค้นคว้าของ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ นักเรียนทุนปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา จากประเทศไทย

    ดร.จรรยาวรรธน์ วุฒิจำนงค์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม บวกกับบลูเบอรี่เป็นผลไม้ที่สามารถหาบริโภคได้ไม่ยาก เพราะว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของบลูเบอรี่ต่อสุขภาพหลากหลายประการ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการวิจัยในสัตว์ทดลองโดยทำการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านม และใส่ส่วนผสมของบลูเบอรี่ให้สัตว์ทดลองรับประทาน

    อย่างไรก็ตามงานวิจัยในครั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า บลูเบอรี่จะสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมในมนุษย์ได้ เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ทำในสัตว์ทดลองเท่านั้น และสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาจมีการตอบสนองที่แตกต่างกันค่ะ

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง