• สาเหตุของการเกิดโรค นั้นเหมือนกับการเป็นโรคมะเร็งทั่วไป ที่ยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติผ่านทางพันธุกรรม และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ปัจจุบันโรคมะเร็งช่องปาก ถือเป็นโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่ง พญ.ฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ ระบุว่า แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีการเก็บสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปากอย่างชัดเจน แต่ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานับเฉพาะของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้นพบว่าอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รั้งที่อันดับ 6 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อย

  ซึ่ง สาเหตุของการเกิดโรค นั้นเหมือนกับการเป็นโรคมะเร็งทั่วไป ที่ยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติผ่านทางพันธุกรรม และปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเคี้ยวหมากพลู โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งช่องปากมากกว่าคนปกติถึง 15 เท่า

  ทั้งนี้ โรคมะเร็งสามารถ เกิดได้ทุกตำแหน่งในช่องปาก ทั้ง กระพุ้งแก้ม เพดานแข็ง เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อใต้ลิ้น รวมถึงบริเวณริมฝีปากด้วย ซึ่งการรักษาสามารถทำได้หลักๆ 3 วิธีคือ

  1. การผ่าตัด
  2. ฉายแสง
  3. เคมีบำบัด

  ซึ่งจะพิจารณารายบุคคล ว่าอยู่ในระยะโรคไหน มีความพร้อมของร่างกาย เช่น บางคนอยู่ในระยะที่ผ่าตัดได้ แต่ถ้าอายุเยอะมากก็เสี่ยงเสียชีวิตจากการผ่าตัดจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษา

  “โรคมะเร็งในช่องปากอาจจะมีอัตราการเสียชีวิตไม่มากเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ แต่นับเป็นโรคมะเร็งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยมาก การพูดลำบาก การเคี้ยว การกลืนอาหารก็ลำบาก ดังนั้นในปีนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก คือ ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ มีพฤติกรรมการเคี้ยวหมาก และมีรอยโรค อายุ 18-80 ปี ฟรีหากสนใจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล”

  มะเร็งในช่องปากก็เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นที่รู้เร็ว รักษาหาย ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงถือว่าสำคัญมาก เบื้องต้นอาจจะสังเกตอาการของตัวเองก่อนก็ได้ เช่น มีอาการอักเสบติดเชื้อในช่องปาก มีก้อน ตุ่มนูน ไตแข็ง แผลเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปไม่หาย หรือมีรอยโรคเป็นรอยแดง หรือขาวเป็นปื้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เคี้ยวหมากต้องหมั่นสังเกตตัวเอง ถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยัน

  อย่างไรก็ตามทางที่ดีควรลดปัจจัยของการเกิดโรค โดยเฉพาะลด ละ เลิกการสูบบุหรี่นอกจากจะลดโอกาสเป็นในช่องปากแล้วยังลดโอกาสการเป็นมะเร็งชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น มะเร็งช่องคอ มะเร็งกล่องเสียง และถ้าเลิกเหล้าได้ก็จะตัดโอกาสเป็นโรคมะเร็งทุกอวัยวะที่เป็นช่องทางการกลืนเหล้าลงถึงกระเพาะ โรคมะเร็งตับค่ะ

  แต่จะดีกว่าไหม หากเราสามารถป้องกันโรคมะเร็งช่องปากได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยการรับประทานอาหารเสริมสมุนไพร CA สกัดจากสมุนไพรไทยหลายสิบชนิด ช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาว) และสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือแม้แต่เซลล์มะเร็ง ทั้งยังช่วยดูแลร่างกายองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อย่างยาวนานและมีความสุข CA อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เพราะเราเชื่อว่า “มะเร็งมีทางออก”

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก dailynews.co.th

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง