• นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีคนไข้ใหม่เป็นมะเร็งปอดประมาณ 19,000 รายต่อปี และมีอัตราการตายประมาณ 13,000 ราย โดยมีช่วงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 ปีขึ้นไป

  โดยคนไข้มะเร็งปอดส่วนใหญ่ มักจะแสดงอาการออกมาในระยะแพร่กระจาย 40-50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทำให้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ยากจากการรู้ตัวช้า

  ผลกระทบจากมะเร็งปอด

  1. ไอมาก หรือหอบเหนื่อยเพราะการสูญเสียเนื้อปอด หรือเพราะน้ำท่วมปอด

  2. เสียงแหบ เพราะประสาทเลี้ยงกล่องเสียงถูกทำลาย

  3. น้ำหนักลดมาก อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร เพราะพิษมะเร็ง

  4. เจ็บปวดที่ผนังอกหรือกระดูก เพราะมะเร็งแพร่กระจายไป

  5. เป็นอัมพาตเดินไม่ได้ ถ่ายปัสสาวะ อุจจาระเองไม่ได้ เพราะมะเร็งแพร่กระจายไปยังสมองหรือไขสันหลัง

  “มะเร็งปอดเป็นโรคที่น่ากลัวมาก ทั้งสำหรับแพทย์เองและผู้ป่วย เพราะในระยะแรกของโรคอาจไม่มีอาการ เมื่อมีอาการชัดเจนก็มักจะอยู่ในระยะอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้”

  การสูบบุหรี่เป็นเรื่องของการติดเป็นนิสัยและจิตใจมากกว่ายาเสพติด เพราะสามารถเลิกได้โดยไม่เกิดอาการลงแดง เราอาจทำใจให้เข้มแข็งขึ้นหรือรับการปรึกษาจากแพทย์ได้ค่ะ

  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://bit.ly/1B3Iv83

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง