• การปฏิบัติตนเองหลังการทำเคมีบำบัด

  การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ใช้การผสมผสานกันหลายวิธี ทำให้การรักษาด้วยการฉายรังสีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการรักษาโรคมะเร็งมากขึ้น โดยอาศัยหลักการที่ว่าการฉายรังสีไปยังเนื้อเยื่อของเนื้องอกหรืออวัยวะใดๆ ก็ตามซึ่งเป็น เนื้อเยื่อที่มีชีวิต รังสีจะทำให้เกิดการทำลายดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์เนื้องอกโดยตรงทำให้เกิดการตายและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสรีระวิทยาของเซลล์เนื้องอกนั้น

  เป้าหมายการรักษาด้วยการฉายรังสีมี 2 ประเภท คือ

  1.การรักษาให้หายขาด ในกลุ่มที่คาดหวังว่าจะรักษาให้หายขาดได้ ต้องพิจารณาให้รังสีแก่ผู้ป่วย ในปริมาณที่ เพียงพอ และบางครั้งต้องยอมรับผลข้างเคียงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่รอดได้ โดยยึดหลักสำคัญคือ การให้ปริมาณรังสีที่สูงสุด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและผลข้างเคียงที่ยอมรับได้
  2.การรักษาแบบประคับประคอง ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โดยลดอาการเหล่านี้คือ อาการปวด การอุดตัน ภาวะเลือดออก การรักษาแผล รักษากระดูกหักจากมะเร็ง เป็นต้น

  ซึ่งในการรักษาด้วยวิธีใช้รังสีฆ่าเชื้อมะเร็งนั้น ย่อมมีผลกระทบต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก โดยผลข้างเคียงจะพบตั้งแต่เริ่มการรักษาไปจนถึงภายใน 8 สัปดาห์หลังการฉายรังสี ซึ่งเกิดขึ้นกับบริเวณ ที่ฉายรังสี เช่น การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี การเกิดอาการอ่อนเพลีย ภูมิต้านทานต่ำจากเม็ดเลือด ขาวลดจำนวนลง เป็นต้น หรืออาจเกิดผลข้างเคียงระยะเรื้อรัง ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีเสร็จสิ้นไปแล้วนานหลายเดือนจนถึง หลายปี ซึ่งเกิดจากการฉายรังสีทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือด ฝอย เช่น ถ้าฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกรานจะมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือลำไส้อักเสบแบบเรื้อรังหรือช่องคลอด ตีบตัน เป็นต้น

  ในการดูแลรักษาร่างกายผู้ป่วยหลังจากได้รับการฉายรังสีนั้น มีดังนี้

  ผู้ที่ได้รับการฉายแสงควรทานอาหารที่มีประโยชน์และมีวิตามิน – โปรตีนสูง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

  ควรดื่มน้ำวันละ 2,000-3,000 cc เพื่อให้ร่างกายได้ระบายความร้อนออกมา

  ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่แทรกซ้อนต่อร่างกายได้ง่าย

  ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

  ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอให้ร่างกายแข็งแรง

  ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เลือดลมสูบฉีดได้ง่าย

  ควรทำจิตใจให้ผ่อนคลาย และไม่เครียด เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีกำลังใจต่อสู้กับโรคมะเร็ง

  ขอขอบคุณบทความจาก http://bit.ly/1O17LRo

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง