• เชื่อไหมว่า ลูกจ้าง หรือ ผู้ทำงานรับจ้างทั่วไปที่จ่ายเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมทุกๆ เดือนนั้น ได้รับสิทธิการรักษามะเร็งฟรีตลอดการรักษาด้วยนะคะ โดยเว้นค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขของประกันสังคม

  สิทธิดังกล่าวได้ครอบคลุมโรคมะเร็ง 10 ชนิดดังนี้

  1. โรคมะเร็งเต้านม
  2. โรคมะเร็งปากมดลูก
  3. โรคมะเร็งรังไข่
  4. โรคมะเร็งโพรงจมูก
  5. โรคมะเร็งปอด
  6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
  7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  8. โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
  9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

  อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรักษามะเร็งดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม เช่น การเจ็บป่วยจากมะเร็งนอกเหนือจาก 10 ชนิดนี้ หากต้องให้เคมีบำบัด การฉายรังสี หรือยารักษาโรคมะเร็งอื่นๆ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะ

  รู้อย่างนี้แล้ว พึงรักษาสิทธิของตัวเองให้ดีนะคะ เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล อย่าลืมแสดงบัตรประกันสังคมให้เจ้าหน้าที่ทราบ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับคุณด้วยค่ะ

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม http://bit.ly/1SMjKUy http://bit.ly/1THRLpY

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง