• “ปลาร้า ปลาส้ม ก้อยปลา” เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

  การทานปลาร้า ปลาส้ม ก้อยปลา แบบดิบๆ เป็นสาเหตุของการติดพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของ “โรคมะเร็งท่อน้ำดี” ในประเทศไทย และโรคที่เป็นมากอันดับ 1 ในทั้งผู้ชายและผู้หญิง

  ทั้งนี้ ตัวเลขของคนอีสานที่เสียชีวิตเพราะมะเร็งท่อน้ำดีมีมากถึงปีละ 14,000 คน และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 20-30 ปีข้างหน้าอัตราการเสียชีวิตนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 คนต่อปี ขณะองค์การอนามัยโลกจัดให้โรคมะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในประเภท “โรคที่ถูกปล่อยปละละเลย”

  คนส่วนมากยังสับสนและเข้าใจผิดว่า “มะเร็งเนื้อตับ” คือมะเร็งท่อน้ำดี ในความเป็นจริงโรคทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง “มะเร็งเนื้อตับ” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี การบริโภคเชื้อราอัลฟาท็อกซิน จากอาหารประเภทถั่ว รวมถึงการบริโภคสุราอย่างยาวนาน ทำให้ตับทำงานอย่างหนัก ฯลฯ

  ปลาร้าา เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

  ขณะที่ “มะเร็งท่อน้ำดี” เกิดจากการติดพยาธิใบไม้ในตับอย่างยาวนาน ซึ่งสถิติจากการสำรวจของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีมากถึง 75% เมื่อเทียบกับมะเร็งตับ

  ปัจจุบันมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสำคัญของภาคอีสานและภาคเหนือ
  โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้มากที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารของคนอีสานที่นิยมบริโภคอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ เช่น ปลาตะเพียน อย่างปลาร้า ปลาส้ม และก้อยปลา ทำให้พยาธิที่มักอยู่ใต้เกล็ดปลาตะเพียนเข้าไปอยู่ในทางเดินท่อน้ำดี ซึ่งจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งอีก 30 ปีต่อมา

  ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก http://bit.ly/1Z9eM5e

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง