• ทานกล้วยแขกและปาท่องโก๋ เสี่ยงมะเร็งลำไส้

  ปาท่องโก๋ ที่ขายนำมันใช้แล้วจำนวน 50 ตัน ให้กับพ่อขายคนกลาง แล้วนำไปขายต่อให้กับพ่อค้า-แม่ค้า ที่ขายกล้วยทอดและปาท่องโก๋อีกที ซึ่งน้ำมันใช้แล้วล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ทั้งสิ้น

  ตามทฤษฎีแล้ว น้ำมันที่ผ่านการทอดจะมีสารเคมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้น

  เรียกว่าสารฟรีแรคติเคิล หรือสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารที่ก่อ มะเร็ง และประชาชนทั่วไปที่บริโภคปาท่องโก๋ ไก่ทอด กล้วยแขก หรืออาหารทอดชนิดอื่นที่ผ่านการทอดจากน้ำมันใช้แล้ว

  อาจได้รับเอาสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเข้าไปด้วย

  ใครกินของพวกนี้ทุกวันก็เท่ากับรับเอาสารพวกนี้เข้าไปทุกวัน เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบ

  ต่อสุขภาพของคนไทยอย่างมาก

  ปัจจุบันหากมีผู้สนใจที่จะนำน้ำมันดังกล่าวไปผลิตเป็นไบโอดีเซลให้เป็นพลังงานทางเลือกแก่สังคมก็เป็นเรื่องดีและมีความเป็นไปได้ เพราะ

  บริษัทดูแลน้ำมันใช้แล้วค่อนข้างดี มีการวัดค่ามลพิษก่อนจะจำหน่ายทุกครั้งหากจะนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซล

  บริษัทจะยินดีมากแต่ผู้ผลิตต้องคุยกับคนรับซื้อเก่าก่อนว่าจะซื้อขายกันอย่างไร

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง