• ขั้นตอนการรักษา
  1. หากพบในระยะแรกเริ่ม (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) สามารถรักษาด้วยการฉายรังสีหรือการผ่าตัด หากฉายรังสี ผู้ป่วยจะสามารถพูดได้ตามปกติ ในขณะที่การผ่าตัดอาจส่งผลต่อเสียงของผู้ป่วย

  2.หากพบในระยะลุกลาม (ระยะที่ 3 และระยะที่ 4) จะใช้การรักษาร่วมกันหลายๆ วิธี เช่น การผ่าตัดกล่องเสียงออก บางรายอาจใช้เคมีบำบัดร่วมด้วย ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะไม่สามารถพูดได้แบบปกติ อาจต้องฝึกพูดแบบไม่ใช้กล่องเสียงหรือใช้อุปกรณ์ช่วยพูด

  การรักษามะเร็งกล่องเสียงจำเป็นต้องเจาะคอหรือไม่?

  โดยทั่วไป ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะแรกมักไม่ต้องเจาะคอ แต่ในรายที่ต้องผ่าตัดจำเป็นต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจชั่วคราว และจะถอดท่อช่วยหายใจออกเมื่อแผลจากการผ่าตัดหายแล้ว มีแค่บางรายที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตลอดไป

  สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากจนหายใจไม่สะดวก ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจก่อนแล้วจึงทำการรักษา
  โดยจะมีการตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด และเปิดหลอดลมเป็นรูหายใจที่คอ

  ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง

  ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา หากใช้หลายวิธีในการรักษาร่วมกัน ก็อาจเกิดผลข้างเคียงสูงขึ้น นอกจากนั้น หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ หรือผู้ป่วยสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นผู้สูงอายุ ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงขึ้นด้วยค่ะ

  หลังจากได้รู้เรื่องวิธีการรักษามะเร็งกล่องเสียงไปแล้ว ตอนหน้าเราจะนำวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกล่องเสียงมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ก่อนจากกันในตอนนี้ อย่าลืมนะคะว่า คุณสามารถป้องกันและดูแลตนเองจากมะเร็งร้ายได้ไม่ยาก ด้วยการรับประทานอาหารเสริมสมุนไพร CA สกัดจากสมุนไพรไทยหลายสิบชนิด ช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาว) และสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือแม้แต่เซลล์มะเร็ง ทั้งยังช่วยดูแลร่างกายองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อย่างยาวนานและมีความสุข CA อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เพราะเราเชื่อว่า “มะเร็งมีทางออก”

  ขอบคุณข้อมูลจาก รศ.นพ.ปารยะ อาสนะเสน, “มะเร็งกล่องเสียง”, นิตยสาร Health Today, 15, 167(2558), 30-31.

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง