• ซีสต์ หมายถึง ถุงน้ำ ช็อกโกแลตซีสต์ จึงหมายถึง ถุงน้ำของรังไข่ที่มีของเหลวอยู่ภายในและมีลักษณะเหมือนช็อคโกแลตเหลว ซึ่งความจริงก็คือ ถุงเลือดนั่นเอง โดยอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นถุงน้ำช็อกโกแลต ได้แก่ อาการปวดประจำเดือน อาการปวดท้องน้อยขณะมีเพศสัมพันธ์ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ในบางคนอาจพบก้อนที่ท้องน้อย หรืออาจมีอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด เป็นต้น

  ซึ่งวัยที่พบโรคช็อกโกแลตซีสต์มากที่สุดคือ ผู้หญิงอายุระหว่าง 15-45 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีประจำเดือน สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนจะพบโรคนี้น้อยมากไม่เกิน 5% นอกจากนี้ โรคช็อกโกแลตซีสต์ ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะการมีบุตรยากอีกด้วย

  สาเหตุของโรค

  1. เกิดจากการที่ประจำเดือนมีการไหลย้อนกลับ คือ แทนที่ประจำเดือนจะไหลออกมาทางช่องคลอดตามปกติ อาจจะมีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปผ่านทางมดลูกและปีกมดลูก และเข้าไปฝังตัวอยู่ในรังไข่ จนเจริญเติบโตและเกิดเป็นถุงน้ำขึ้น ซึ่งเมื่อค้างอยู่นานจะกลายเป็นสีน้ำตาล ซึ่งมีลักษณะเหมือนช็อกโกแลต

  2. เกิดจากการไหลไปตามเส้นเลือดหรือหลอดน้ำเหลือง บางครั้งพบว่ามีเยื่อบุโพรงมดลูกไปเกาะอยู่ตามชายปอดซึ่งอยู่ไกลจากมดลูกมาก จึงเชื่อว่าอาจจะไหลไปตามเส้นเลือด แต่สาเหตุนี้มีคนเชื่อถือน้อยเพราะพบได้ไม่บ่อย

  3. เกิดจากการเจริญเติบโตผิดตำแหน่งของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

  4. เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

  การรักษาโรคช็อกโกแลตซีสต์ หลัก ๆ จะมี 3 วิธี คือ

  การใช้ยา การผ่าตัด หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน โดยวิธีการรักษานั้นจะคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน อาทิ อาการ อายุ และความรุนแรงของโรค ซึ่งการรักษาแบบใช้ยา จะมีทั้งการใช้ยาในกลุ่มที่มีฮอร์โมนและไม่มีฮอร์โมน ส่วนการผ่าตัดก็มีทั้งวิธีการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง และวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งวิธีการผ่าตัดส่องกล้องจะมีข้อดีคือ แผลเล็ก เจ็บน้อย และฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง และต้องทำการผ่าตัดโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

  ขอขอบคุณบทความจาก http://bit.ly/1gndQcg

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง