• การตรวจสอบชิ้นเนื้อเต้านมเพื่อตรวจหามะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์

  การตรวจสอบชิ้นเนื้อเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ ชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อที่จะนำมาตรวจหามะเร็งนั้น จะนำมาจากส่วนที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมสูง โดยแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะพื้นที่ของเต้านมที่จะทำการตรวจชิ้นเนื้อเท่านั้น เพื่อที่จะให้เกิดความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ น้อยที่สุด

  หากการตรวจชิ้นเนื้อไม่สามารถตรวจหามะเร็งได้ การผ่าตัดเนื้อเยื่อจะเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งการผ่าตัดเนื้อเยื่อจะมีการดมยาสลบเพื่อใช้ผ่าตัด ทำให้มีความเสี่ยงเล็กน้อยต่อทารกในครรภ์

  ภาวะมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงตั้งครรภ์

  ระยะของโรคมะเร็งเต้านม

  หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งอาจมีการแพร่กระจายภายในเต้านมหรือไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย กระบวนการนี​​้เรียกว่าระยะของมะเร็ง ระยะของมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์กับโรคมะเร็งเต้านมเพราะว่ามีแนวโน้มที่อาจจะพบได้ในระยะที่สูงขึ้น (เนื้องอกมีแนวโน้มที่จะใหญ่กว่าและจะมีการแพร่กระจายเกินกว่าเต้านม) ซึ่งระยะของมะเร็งอาจจะต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคล

  การทดสอบต่างๆ เช่น อัลตราซาวนด์และการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ต้องระวังอย่าให้มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ โดยการทดสอบเหล่านี้ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก ซึ่งจากการกดทองในสัตว์ MRI มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ด้วยเหตุนี้การใช้ MRI จึงไม่แนะนำให้ใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

  การทดสอบอื่น ๆ เช่นการสแกน PET การสแกนกระดูกและการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) มักจะไม่จำเป็นหากมีความเสี่ยงแค่ในบริเวณมะเร็งเต้านม สำหรับการทดสอบเหล่านี้แพทย์อาจจะไม่สามารถที่จะจำกัด ปริมาณของรังสีต่อทารกในครรภ์ได้

  ในบางกรณีมะเร็งได้ลุกลามไปถึงรก (อวัยวะที่เชื่อมต่อแม่ทารกในครรภ์) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของสารอาหารที่ทารกในครรภ์ที่ได้รับจากแม่ แต่ไม่มีรายงานกรณีของมะเร็งเต้านมจะถูกถ่ายโอนจากแม่ไปยังทารกในครรภ์
  การจัดระยะมะเร็ง
  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก cancer.org

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง