• โรคมะเร็งปอดเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับต้นๆของโลก โดย รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อาจารย์หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไว้ว่า ในแถบภูมิภาคเอเชียปัจจุบัน มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ผู้ป่วยยังมีอัตราการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับสถานการณ์ของโรคมะเร็งปอดในปัจจุบัน

    ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว ก็ยังมาจากการสูบบุหรี่เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่า เพศหญิงจำนวนหนึ่ง ที่เป็นมะเร็งปอด ไม่ได้มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มาก่อน จึงแสดงให้เห็นว่า ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว และมะเร็งปอดยังเป็นโรคที่มีอัตราการหายกลับเป็นปกติน้อย เมื่อเทียบกับโรคมะเร็งเต้านมที่มีอัตราการหายกลับเป็นปกติสูงกว่าอีกด้วย

    ถึงแม้ว่า โรคมะเร็งปอดในที่คนเอเชียมีความเสี่ยงในการเป็นสูง จะมาจากสาเหตุด้านปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ให้ความเห็นว่า ควรมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงภัยร้ายดังกล่าว และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายดังกล่าวน้อยลง ดังนั้น การงดสูบบุหรี่ของคุณ อาจจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือครอบครัวในอนาคตได้นะคะ

    ขอบคุณบทความจาก: http://bit.ly/1MrLNAU

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง