• จากสถิติเราพบว่าผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก 52 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิต
    ที่น่าสนใจคือข้อมูลสำรวจใหม่ที่ว่า “ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจาก มะเร็งปากมดลูก ถึงวันละ 14 คน”…ถือเป็นสถิติล่าสุด เพราะการสำรวจก่อนหน้านี้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจาก มะเร็งปากมดลูก โดยเฉลี่ยวันละ 7 คนเท่านั้น…แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาถึงอีกเท่าตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยในช่วงอายุ 30–60 ปี

    “ มะเร็งปากมดลูก ”…เป็นหนึ่งในไม่กี่ มะเร็ง ที่ป้องกันได้ อย่างที่เกริ่นกันไปแล้วข้างต้น อันดับแรกคือ “ลดพฤติกรรมเสี่ยง” เช่น ไม่มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย หรือการตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อย การมีคู่นอนหลายคน
    ถัดมา…คือ “การตรวจคัดกรองมะเร็ง” เช่น การตรวจแป๊ปสเมียร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเซลล์บริเวณปากมดลูกเพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติ และ ประการสุดท้าย คือ “การฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี” ซึ่งหากจะฉีดวัคซีนให้ได้ผลและเกิดประโยชน์มากที่สุดนั้น ควรฉีดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกค่ะ

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง