• มะเร็งหลังโพรงจมูก รู้ก่อนจะสาย

  มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในชาวเอเชีย สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ชื่อ Epstien Barr Virus ที่เข้าสู่ร่างกายและกลายพันธ์เป็นเซลล์มะเร็งร้าย

  ไวรัสชนิดนี้สามารถพบได้ในทุกๆ คน แต่ระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ของร่างกายมักจะทำลายเชื้อไวรัสไปได้ก่อน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้ออีบีวีกับการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด เพราะการติดเชื้ออีบีวี (Epstien Barr Virus ) พบได้บ่อยมาก ในขณะที่มะเร็งหลังโพรงจมูกพบได้น้อย เชื่อว่ายีนส์ของแต่ละบุคคลมีผลทำให้ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายต่อ EBV (Epstien Barr Virus ) แตกต่างกัน

  โดยอาการของผู้ที่มีอาการป่วยติดเชื้อ จะรู้สึก ดังนี้
  – ผู้ป่วยจะพบก้อนที่คอหรือจมูก
  – มีอาการเจ็บคอ
  – มีปัญหาด้านการหายใจหรือการพูด
  – เลือดกำเดาออกมากกว่าปกติ
  – การได้ยินผิดปกติ หรือเจ็บหู
  – ปวดศีรษะ

  และในตอนนี้การรักษาจะมีเพียง 2 วิธี คือ
  1.การผ่าตัด แต่เนื่องจากบริเวณหลังโพรงจมูกนั้นเป็นบริเวณที่ทำการผ่าตัดยาก ดังนั้นการผ่าตัดจึงไม่ไช่เป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยส่วนใหญ่วิธีการใหม่ๆ ในการผ่าตัดที่สามารถจะผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกได้หมดจะเหมาะกับผู้ป่วยบางกลุ่ม และสามารถทำได้ในโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

  2.การฉายแสง โดยใช้แสงเอ็กซเรย์หรือ อนุภาค พลังงานสูงในการทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งมักเป็นวิธีการรักษาหลัก เพราะส่วนใหญ่มักตอบสนองดีต่อการฉายแสงการฉายแสงจะฉายไปที่ก้อนมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงที่คอ ซึ่งถึงแม้ว่าต่อมน้ำเหลืองจะไม่โตให้เห็น แต่ก็ยังใช้รังสีฉายไปต่อมน้ำเหลืองที่เชื่อว่ามีการแพร่กระจายของมะเร็งไป

  ถ้าไม่อยากให้ภูมิต้านทานอ่อนแอ จนไม่สามารถป้องกันโรคหรือเชื้อไวรัสต่างๆ ได้เราก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควรรับประทาน CAผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายต่างๆ

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง