• มะเร็งเต้านม เกี่ยวข้องกับมันฝรั่งทอด

    ในการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท เช่น เฟรนช์ฟราย์ จะมีสารชื่อ Acrylamide ออกมา ซึ่งอาจเพิ่มเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนได้

    จากการวิจัยพบว่า ในผู้หญิงจำนวน 33,7331 คน อายุ 35-69 ปี เป็นเวลา 11 ปี พบว่า ในช่วงที่ทำการศึกษานี้พบการเกิดมะเร็งเต้านมทั้งสิ้น 1,084 คน โดยสาร Acrylamide ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเกิด มะเร็งเต้านม แต่หลังจากที่สารดังกล่าวถูกนำไปผ่านกรรมวิธีปรุงแบบต่าง ๆ พบว่า 20% ของสารชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิด มะเร็งเต้านม ในผู้หญิงในวัยก่อนหมด ประจำเดือน แต่ไม่ส่งผลต่อผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนแล้วแต่อย่างใด

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง