• มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากแพ้ไม่มะเร็งอื่นๆ เพราะมะเร็งหลังโพรงจมูกมักอยู่ในจุดที่ตรวจหายาก กว่าที่คนไข้จะรู้ตัวก็สายเกินไปเสียแล้ว

  ในประเทศไทยพบว่า ผู้หญิงเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก 1.6 ต่อแสนคนต่อปี ขณะที่ผู้ชายอยู่ที่อัตรา 4.5 ต่อแสนคนต่อปี ซึ่งวัยรุ่นและวัยกลางคนจะเป็นโรคมะเร็งนี้ซะส่วนใหญ่

  สาเหตุของมะเร็งโพรงจมูก

  ถึงแม้ปัจจุบันอาจจะไม่พบสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งร้ายนี้ แต่ทางการแพทย์ได้วินัยฉัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

  1. สิ่งแวดล้อมและอาหาร
  คนที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศจีนตอนใต้และชาวเอสกิโม เพราะอาหารที่คนแถบนั้นบริโภครจะเป็นปลาเค็มและเนื้อเค็ม ซึ่งมีสารไนโตรซามีนที่ก่อมะเร็ง และเมื่อสูดดมสารนี้เข้าไป จะทำให้ DNA ของเซลล์เยื่อบุผิวเกิดการเปลี่ยนแปลง จนเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ได้

  2. พันธุกรรม
  คนจีนทางตอนใต้ของประเทศพบว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกซะส่วนใหญ่ ทางการแพทย์จึงชี้ว่า โรคมะเร็งโพรงจมูกน่าจะเป็นภาวะพันธุกรรม

  3. เชื้อไวรัส Epstein-Barr Virus (EBV)
  ผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกมักถูกพบว่า เคยติดเชื้อ EBV และพบเชื้อไวรัสหรือ DNA ของ EBV ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย ทำให้เชื่อว่าเชื้อไวรัสนี้น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

  การรักษา
  ก่อนการรักษา แพทย์จะต้องวินิจฉัยอย่างละเอียด เพราะว่า หลังโพรงจมูกอยู่ในตำแหน่งที่ลึกและล้อมไปด้วยอวัยวะสำคัญหลายอย่าง ฉะนั้น การรักษาด้วยรังสีจึงเป็นฐานสำคัญของการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกนี้ แต่ถ้าหากอยู่ในระยะลุกลาม การรักษาจะต้องฉายรังสีและใช้ยาเคมีบำบัด

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง