บริษัท นะเสมา อินดัสทรี จำกัด

ได้รับ “หมายเลขจดแจ้งองค์การอาหารและยาประเทศไทย (อย.) และประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA)” เป็นผู้จัดจำหน่าย CA Herbal