บริษัท นะเสมา อินดัสทรี จำกัด ได้รับ “หมายเลขจดแจ้งองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) เลขที่ 12416932032”  โดยได้รับการรับรองว่าผ่านมาตรฐาน U.S. FDA สามารถส่งออกไปยังอเมริกาได้  โดยสามารถตรวจสอบได้จาก