• พบว่า มีการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดมากขึ้นทุกปี เช่นเดียวกับจำนวนของผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากพิษของพาราเซตามอลที่เพิ่มมากขึ้น

  “อันตรายจากการใช้ยาพาราเซตามอล ที่พบได้มากที่สุด คือ พิษต่อตับ ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งตับ รองมาเป็นเรื่องของการเกิดปฏิกิริยากับยาอื่น หรือตีกับยาอื่นที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ” จากข้อมูลการใช้ยาพาราเซตามอลของคนไทย พบว่า ไม่แตกต่างกับในต่างประเทศ มีการใช้พาราเซตามอลเกินกว่าปริมาณที่กำหนด เพราะคิดว่าเป็นยาพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัย สำคัญที่สุด คือ คิดว่าเป็นยาที่สามารถรักษาอาการปวดได้ทุกชนิด

  การกินยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด หรือกินยาโดยไม่จำเป็นของคนไทยนั้น อาจเกิดได้จากสาเหตุ 2 ประการ คือ กินเพราะติดยาชนิดนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับการกินยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และกินเพราะติดที่จะกินยานั้นๆ เป็นนิสัย เช่น การกินยาชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ จนกลายเป็นการเสพติดในเชิงพฤติกรรม

  ยาแก้ปวดก่อมะเร็งตับ
  “ในส่วนของยาพาราเซตามอลที่มีการกินกันมาก จนเรียกได้ว่า กินกันจนติดเป็นนิสัย ปวดนิดปวดหน่อย ไม่ว่าจะปวดหัว ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัวไปจนถึงปวดกล้ามเนื้อ ปวดนั่น ปวดนี่ ก็จะหยิบพาราเซตามอลมากิน โดยไม่รู้ว่า ยาชนิดนี้ หากกินต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดอันตรายได้”

  การกินยาพาราเซตามอลเกินขนาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะมะเร็งตับเฉียบพลัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยกินยาพาราเซตามอลหลายๆเม็ดเข้าพร้อมกันในทีเดียว หรือกินยาพาราเซตามอลและยาชนิดอื่นที่มีส่วนผสมของตัวยาพาราเซตามอลพร้อมกันในเวลาเดียวกันโดยไม่ได้ตั้งใจ”

  ความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้ยาพาราเซตามอล ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและเอกสารกำกับยา โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของพาราเซตามอล ทั้งที่เป็นยาสามัญ และยาสามัญประจำบ้าน ต้องมีข้อความคำเตือนบนฉลาก ประกอบด้วย

  1. ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

  2.ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

  ขอขอบคุณบทความจาก thairath.com

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง