ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ รพ.กรุงเทพพัทยา จังหวัด ชลบุรี ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัด ชลบุรี ค่ะ