ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ สมุนไพรต้านมะเร็ง ขอขอบคุณ คุณโบ ชุติมา นวคุณากร, คุณแวร์ โซว และผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปรากรค่ะ