ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ รพ.เอกชล2 จังหวัด ชลบุรี ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาล เอกชล2 จังหวัด ชลบุรี ค่ะ