ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ รพ.เอกชัย จังหวัด สมุทรสาคร ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัด สมุทรสาคร ค่ะ