• จากกระแสที่แชร์กันในโลกออนไลน์ว่า คลอลีนที่ใช้ในการบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งและทำให้ฝันผุกร่อนได้มากถึง 4 เท่า!! รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.

  บอกว่า สระว่ายน้ำในประเทศไทยใช้สารคลอรีนในการบำบัดน้ำ ซึ่งสารชนิดนี้เป็นตัวการก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำลายเนื้อเยื่อสายตา ทำให้ฟันผุกร่อน และมีสารตกค้างก่อมะเร็งภายในร่างกาย

  โดยผลวิจัยของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่านักกีฬาว่ายน้ำมีสภาพฝันผุกร่อน มากกว่าคนว่ายน้ำออกกำลังกายประมาณ 4.68 เท่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักกีฬาและคนทั่วไปที่ชื่นชอบการว่ายน้ำ จึงได้ร่วมกับนักศึกษา พัฒนานวัตกรรมระบบเครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อการบำบัดน้ำขึ้น ซึ่งผลจากการเดินเครื่องทดสอบพบว่ามีคุณภาพและผลวิเคราะห์เชื่อถือได้

  “อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล บอกว่า สระว่ายน้ำในประเทศไทยใช้สารคลอรีนในการบำบัดน้ำ ซึ่งสารชนิดนี้เป็นตัวการก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำลายเนื้อเยื่อสายตา ทำให้ฟันผุกร่อน และมีสารตกค้างก่อมะเร็ง โดยผลวิจัยของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่านักกีฬาว่ายน้ำมีสภาพฝันผุกร่อน มากกว่าคนว่ายน้ำออกกำลังกายประมาณ 4.68 เท่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักกีฬาและคนทั่วไปที่ชื่นชอบการว่ายน้ำ จึงได้ร่วมกับนักศึกษา พัฒนานวัตกรรมระบบเครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อการบำบัดน้ำขึ้น ซึ่งผลจากการเดินเครื่องทดสอบพบว่ามีคุณภาพและผลวิเคราะห์เชื่อถือได้”

  ข้อแนะนำเพื่อให้ห่างไกลโรคร้าย
  หลังจากว่ายน้ำในสระเสร็จแล้วควรรีบอาบน้ำล้างตัวชำระร่างกาย เพื่อป้องกันคลอลีนตกค้างบริเวณผิวหนังของร่างกายขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก nationtv.tv

  * ทาง Welkin Mark ไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยละเลิกจากการรักษาแผนปัจจุบัน เราเป็นทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งตามการแพทย์แผนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและสตรีมีครรภ์ อาจเป็นอันตรายได้ พิจารณาใช้ได้เฉพาะบางรายเท่านั้น

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง