• ศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรี อัชชนียะสกุล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวว่า มะเร็งจอตาในเด็ก สามารถพบได้ทั้งเด็กผู้ชายและผู้หญิง ส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า 5 ปี อาจเกิดขึ้นกับตาข้างเดียวหรือพร้อมกัน 2 ตาก็ได้ ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยใหม่ประมาณ 30-40 รายต่อปี โดยเด็กจะมีลักษณะตาวาว มีสีขาวๆ กลางตาดำ ตาเหล่ ตาอักเสบ หรือม่านตา 2 ข้างสีไม่เหมือนกัน

  สาเหตุของโรคมะเร็งจอตาในเด็ก
  เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบได้ประมาณ 40% ของเด็กที่เป็นมะเร็งจอตา อีกประมาณ 60% เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม โดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนมากมักเกิดกับตาเพียงข้างเดียว หรือตำแหน่งเดียวในจอตา

  การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งจอตาในเด็ก
  จำเป็นต้องซักประวัติและตรวจวินิจฉัย ซึ่งมีความจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด โดยการตรวจบริเวณรอบๆ ลูกตา การวัดความดันตา การตรวจส่วนหน้าของลูกตา การขยายรูม่านตาเพื่อตรวจจอตา และยังมีการตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น การตรวจด้วยคลื่นเสียง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เหล่านี้ เป็นต้น

  ลักษณะของก้อนมะเร็งที่ตรวจพบมีอยู่ 2 แบบ คือ
  1. ก้อนมะเร็งทะลุผ่านชั้นจอตาและพบการกระจายของเซลล์มะเร็งสีขาวๆ อยู่ในวุ้นตา
  2. ก้อนมะเร็งเจริญอยู่ภายในชั้นจอตา ทำให้จอตาลอก

  สำหรับการรักษามะเร็งจอตาในเด็ก

  มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดนำลูกตาออกแล้วใส่วัสดุสังเคราะห์เข้าไปแทนที่ในเบ้าตา การฉายรังสีรักษา การใช้ยาเคมีบำบัด การวางแร่ การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ หรือการจี้ด้วยความเย็น โดยแต่ละวิธีจะมีข้อจำกัดและผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย ขนาดของก้อนมะเร็ง และการกระจายของมะเร็งด้วย

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://bit.ly/2fQpkZ1

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง