• ระวัง! อันตรายจาก ผักสด

    แม้ว่าการรับประทานผักผลไม้ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ แต่หากรับประทานผักผลไม้ที่มีสารตกค้างของยากำจัดศัตรูพืช หรือที่รู้จักกันว่า ยาฆ่าแมลง ผักผลไม้ดังกล่าวคงให้ผลตรงกันข้ามกับร่างกายได้ เพราะสารเหล่านี้ กลับจะไปช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในร่างกายแทน

    อันตรายของยาฆ่าแมลงไม่ได้ส่งผลกระทบมายังผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่เกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดศัตรูพืชในสวน ก็คงได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าผู้บริโภคเลย โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าแมลงในกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon หรือ Organochlorine เช่น สาร DDT ยาฆ่าแมลงในกลุ่มนี้ จะสามารถใช้จำกัดแมลงได้หลายชนิด เพราะสามารถสะสมอยู่ในผักผลไม้เพื่อป้องกันแมลงมารบกวนได้เป็นเวลานาน แต่หากได้รับสารนี้ในปริมาณมากเกินไป จะทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และหากได้รับในปริมาณที่น้อย แต่มีการสะสมในร่างกายเรื่อยๆ เป็นเวลานาน ก็อาจจะมีผลทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เช่นกัน

    วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายจากยาฆ่าแมลง ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษ หรือเมื่อซื้อผักผลไม้มาแล้ว ก็ควรนำผักผลไม้มาล้างหรือแช่น้ำให้สะอาด เพื่อชำระล้างสารพิษที่อยู่ในผักผลไม้ออกก่อนจะนำไปปรุงอาหาร นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักผลไม้นอกฤดูกาล เพราะจะมีโอกาสปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงมากกว่าผักผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อให้ร่างกายเกิดการสะสมของสารพิษดังกล่าวน้อยที่สุดค่ะ และหากเป็นไปได้ เกษตรกรก็ควรหันมาปลูกพืชแบบออร์แกนิคหรืองดใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่มากเกินไปนะคะ

    ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก: bit.ly/1SBxbpx

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง