• ระยะของมะเร็งปอดถูกจัดอันดับตั้งแต่ ระยะที่ 0-4 โดยแบ่งตามลักษณะการแพร่กระจายของมะเร็ง และความสามารถที่จะผ่าตัดออกได้โดยที่ยังคงเหลือเนื้อเยื่อปอดไว้

  ระยะที่ 0 จะเป็นมะเร็งเฉพาะจุดที่ยังไม่เจริญเติบโตไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง และยังไม่ลุกลามออกนอกปอด ต่อมามะเร็งจะขยายตัวมากขึ้นจนเข้าสู่ระยะที่ 1

  ระยะที่ 1 ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร หรือประมาณ 3-5 เซนติเมตร ซึ่งระยะที่มีขนาด 0-5 เซนติเมตรจะสามารถผ่าตัดออกโดยไม่เหลือเชื้อมะเร็งมากพอที่ละลุกลามได้

  ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งขยายตัวจนมีขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยที่ยังไม่ขยายไปถึงต่อมน้ำเหลือง หรือ มะเร็งที่มีขนาดเล็กกว่า 5 เซนติเมตรเริ่มมีการแพร่กระจายไปถึงต่อมน้ำเหลืองแล้ว จนกระทั่ง ก้อนมะเร็งที่มีขนาดมากกว่า 7 เซนติเมตร อาจจะลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อข้างเคียง แต่ยังไปไม่ถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สำหรับการรักษานั้นใช้การผ่าตัด พร้อมกับแผนการรักษาแบบอื่นเข้าช่วยด้วย

  ระยะที่ 3 การผ่าตัดเพื่อเอาก้อนมะเร็งออกในระยะนี้ถือว่าทำได้ยากมาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะมะเร็งได้แพร่กระจายไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณกลางอกแล้ว หรือ เป็นระยะเดียวกับที่มะเร็งลุกลามไปถึงโครงสร้างอื่นๆ ภายในปอดแล้วเช่นกัน

  ระยะที่ 4 หรือระยะสุดท้าย เป็นระยะที่มะเร็งลามไปยังอวัยวะบริเวณช่องอก และหัวใจแล้ว ทั้งนี้ ยังรวมถึงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยผ่านการไหลเวียนกระแสเลือด

  การผ่าตัดมะเร็งปอดจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อมะเร็งยังอยู่ในระยะแรกๆ ซึ่งเป็นระยะที่มะเร็งยังลุกลามไปไม่ถึงต่อมน้ำเหลือง หากลุกลามมากกว่านั้น เช่น ลามไปถึงทางเดินหายใจด้วย แพทย์อาจให้การรักษาแบบอื่นแทน ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ควรไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ ในระยะที่มะเร็งยังมีขนาดเล็กเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างได้ผลและทันท่วงที

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก cancer.net

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง