• ต่อมไทรอยด์คืออะไร?

  ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ทางด้านหน้าของลำคอทั้งซ้ายและขวา โดยอยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือกและมีเนื้อเยื่อไทรอยด์เชื่อมระหว่างต่อมข้างซ้ายและข้างขวา มีหน้าในการผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย อุณหภูมิของร่างกาย ระดับไขมันในเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วย หากต่อมไทรอยด์ไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติได้ ร่างกายจะมีความผิดปกติเกิดขึ้น

  มะเร็งต่อมไทรอยด์คืออะไร?

  มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid cancer) คือ โรคมะเร็งที่เกิดกับต่อมไทรอยด์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในต่อมไทรอยด์กลายเป็นเนื้อร้าย สามารถเกิดได้กับต่อมไทรอยด์ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา อย่างไรก็ตามหากพบเร็วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้เกือบ 100%

  มะเร็งต่อมไทรอยด์ส่วนใหญ่พบได้มากในคนอายุ 20-40 ปี และ 50-70 ปี พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
  และพบมากในผู้ที่เคยได้การฉายรังสีที่บริเวณลำคอเมื่อตอนเป็นเด็ก และบางชนิดอาจมีประวัติว่ามี
  คนในครอบครัวเป็นด้วย

  ชนิดของมะเร็งต่อมไทรอยด์

  มะเร็งไทรอยด์มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความรุนแรงแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้

  1.มะเร็งไทรอยด์ชนิดที่เซลล์มะเร็งจับกินแร่รังสีไอโอดีน เป็นกลุ่มโรคมะเร็งไทรอยด์ที่พบได้เป็นส่วนใหญ่และพบบ่อยที่สุดประมาณ 90-95% ของโรคมะเร็งไทรอยด์ทั้งหมด แต่มีความรุนแรงต่ำและมีอัตราการหายจากโรคที่สูงกว่าชนิดไม่จับกินแร่รังสีไอโอดีนมาก

  2.มะเร็งไทรอยด์ชนิดที่เซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีไอโอดีน เป็นกลุ่มโรคมะเร็งไทรอยด์ที่พบได้ค่อนข้างน้อยประมาณ 5% ของโรคมะเร็งไทรอยด์ทั้งหมด แต่มีความรุนแรงสูง ก้อนมะเร็งจะโตเร็วและแพร่กระจายได้ง่าย พบได้มากในผู้สูงอายุ

  สาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์

  ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งไทรอยด์ แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคนี้และเชื่อว่าน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันคือ

  กรรมพันธุ์ เพราะมีรายงานว่าโรคทางกรรมพันธุ์บางชนิดมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งไทรอยด์
  ต่อมไทรอยด์ได้รับรังสีไอออนไนซ์ ที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรคในปริมาณสูง
  การได้รับรังสีจากกัมมันตรังสีที่เซลล์ต่อมไทรอยด์ในปริมาณที่ไม่ถึงกับทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
  ระดับของเกลือแร่ไอโอดีนในอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์
  อาจเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ เพราะพบโรคมะเร็งไทรอยด์เกิดในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายมาก

  อาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์

  ผู้ป่วยจะมีอาการคอพอก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งชนิดเดี่ยว
  อาจมีอาการเสียงแหบ เนื่องจากก้อนมะเร็งโตขึ้นไปกดเบียดทับกล่องเสียงที่อยู่ติดกับต่อมไทรอยด์
  มะเร็งอาจโตจนกดท่อลมหรือหลอดอาหาร ทำให้มีอาการหายใจลำบากและ/หรือกลืนอาหารลำบาก
  ผู้ป่วยอาจมีต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอโตและคลำได้ หากเซลล์มะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง
  หากเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ อาจทำให้มีอาการปวดตามอวัยวะนั้นๆ

  การป้องกันมะเร็งต่อมไทรอยด์

  ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งไทรอยด์ แต่มีคำแนะนำว่าที่อาจช่วยลดโอกาสการเกิดโรคนี้ได้บ้าง คือ

  หลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์
  รับประทานอาหารที่มีไอโอดีน ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่รับประทานน้อยหรือมากจนเกินไป
  หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากตรวจพบอาการคอพอก (คอโต) ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง เสียงแหบ หรือมีต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอโตร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

  ข้อควรรู้ : อาการต่อมไทรอยด์โตเป็นก้อนเฉพาะแห่ง (โดยที่ส่วนอื่น ๆ ของต่อมไทรอยด์ยังเป็นปกติ) มีเพียงส่วนน้อยที่อาจเป็นมะเร็ง และส่วนมากประมาณ 90% จะมีสาเหตุที่ไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีก้อนที่คอควรไปพบแพทย์ทุกราย

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Medthai.com

  * ทาง Welkin Mark ไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยละเลิกจากการรักษาแผนปัจจุบัน เราเป็นทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งตามการแพทย์แผนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและสตรีมีครรภ์ อาจเป็นอันตรายได้ พิจารณาใช้ได้เฉพาะบางรายเท่านั้น

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง