• จากการศึกษาพบว่า น้ำที่อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 65 องศาเซลเซียสสามารถลดเชื้อโรคได้เฉพาะน้ำที่เปลี่ยนใหม่ๆในห้องทดลอง หรือมีการจุ่มไม่กี่ครั้งเท่านั้น

    ในความจริงที่หลายคนไม่อยากรู้ก็คือ เมื่อวัดอุณหภูมิน้ำในหม้อหุงข้าวส่วนใหญ่ที่เปิดฝา พบว่าอุณหภูมิไม่ถึง 65 นั่นเท่ากับว่ามันกำจัดเชื้อไม่ได้เลย
    เมื่อทดลองเอาน้ำในหม้อหุงข้าวตามโรงอาหารมาตรวจสอบ พบว่าแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาแม้ว่าอุณหภูมิบางช่วงจะสูงถึง 95 องศา ก็ยังพบว่าเชื้อเพิ่มจำนวนในหม้อหุงข้าวได้ และเมื่อทดลองจุ่มช้อนลงไป ก็พบว่าแบคทีเรียติดมากับช้อนได้ แถมยังมีจำนวนเชื้อมากกว่าก่อนที่จะจุ่มซะอีก

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดให้จานช้อนส้อม ต้องมีจุลชีพไม่เกิน 1,000 โคโลนี แต่ปริมาณเชื้อภายนอกมีไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 300 โคโลนี เมื่อจุ่มลงไปในหม้อ ก็จะมีแบคทีเรียติดเพิ่มขึ้นมาบนช้อนได้อีกประมาณนึง

    ดังนั้นแท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นเราควรกำกับดูแลร้านค้าให้รักษาสุขอนามัยล้างจานช้อนให้สะอาด มีความตระหนักที่จะปกป้องผู้บริโภคอย่างจริงใจ ไม่นำช้อนที่ใช้นำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านการทำความสะอาดค่ะ

    ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.dkhthailand.com และ Facebook Fanpage หมอแล็บแพนด้า

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง