• วิธีการทำความสะอาดมือ ห่างไกลเชื้อโรค

  1. Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป)
  การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ และลดจ้านวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที

  2. Hygienic hand washing (การล้างมือด้วยน้ายาฆ่าเชือ) หมายถึง การล้างมือด้วยสบู่เหลวผสมน้้ายาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ใช้เวลาในการฟอกมือนาน 20-30 วินาที

  3. Surgical hand washing (การล้างมือก่อนท้าหัตถการ)
  การล้างมือก่อนท้าหัตการในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยการฟอกมือด้วยสบู่ผสมน้้ายาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ตั้งแต่มือ แขน ถึงข้อศอกให้ทั่วเป็นเวลา 2-5 นาที

  4. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel)
  หมายถึง การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้้าและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ท้าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยน้้ายาประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที

  แนวทางสำหรับสุขอนามัยของมือ
  1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
  2. ก่อนท้าหัตถการสะอาดหรือปราศจากเชื้อ
  3. หลังสัมผัสสารน้้าหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
  4. หลังสัมผัสผู้ป่วย
  5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย

  ขั้นตอนการล้างมือ
  1.ฟอกฝ่ามือทั้งซ้ายและขวา
  2.ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้าและหลังทั้งซ้ายและขวา
  3.ฟอกฝ่ามือด้วยปลายนิ้วมือด้านขวา
  4.ฟอกฝ่ามือด้วยปลายนิ้วมือด้านซ้าย
  5.ฟอกกรอบนิ้วมือทั้งซ้ายและขวา
  6.ฟอกปลายนิ้วมือลงมาที่ข้อมือทั้งหน้าและหลัง

  หากเลือกหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ ได้จะเป็นวิธีลดความเสี่ยงที่ดีที่าสุดนะคะ ป้องกันไว้ก่อน ย่อมดีกว่าหาหนทางรักษาหลังจากเจ็บป่วยแล้วนะคะ

  หรือลองทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพกับ CA Herbal เป็นตัวเลือกช่วยคุณอีกทางสิค่ะ
  อาหารเสริมสมุนไพร CA สารสกัดจากสมุนไพรไทย ที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาว) ที่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือแม้แต่เซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังช่วยดูแลร่างกายองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อย่างยาวนานและมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า “มะเร็งมีทางออก”

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://bit.ly/2ie8yAJ

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง