• มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบในชายไทย
มากเป็นอันดับสองรองลงมาจากมะเร็งตับ และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่
ติดต่อเป็นระยะเวลานาน

    นอกจากผู้เป็นมะเร็งปอดจะดูแลสุขภาพด้วยการรับประทาน
อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานแล้ว การให้วิตามินดีเสริมยังช่วยให้
ผลการรักษาได้ผลยิ่งขึ้นด้วย

    จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวน 456 คนที่ได้รับการผ่าตัดในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535
ถึง พ.ศ.2543 พบว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินดีในระดับสูงมีอัตรารอดเกิน 5 ปี ถึงร้อยละ72
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวิตามินดีน้อยจะมีอัตรารอดเพียงร้อยละ 29 ส่วนสาเหตุนั้น
นักวิจัยได้ให้เหตุผลว่า วิตามินดีช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของก้อนเนื้อร้ายได้ จึงทำให้
ผู้ป่วยที่รับวิตามินดีมีอัตรารอดชีวิตสูง
    หากการซื้อหาวิตามินมารับประทานเป็นเรื่องที่เกินกำลังทรัพย์ของคุณ อาจเลือกไปใช้
วิธีเติมวิตามินดีให้ร่างกายอย่างง่ายๆ โดยการรับประทานปลาหรือน้ำมันตับปลา

    ขอขอบคุณบทความจาก http://bit.ly/1Wc4LWF

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง