info_anumoon-600x600

 

หยุด! พฤติกรรมที่ทำลายชีวิตคุณ รู้หรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระที่จะนำไปสู่โรค มะเร็ง ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและเลือกที่จะ ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอก็มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งเหล่า นี้ได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามการมี “ผู้ช่วย” ป้องกันเจ้ามะเร็งตัวร้ายเหล่านี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ