• หมึกพิมพ์ทั่วไปมักทำจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีสารประกอบระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds-VOCs) เป็นส่วนผสม ทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อันส่งผลต่อมะเร็ง จนกระทั่ง ในบางประเทศนิยมใช้หมึกพิมพ์จากถั่วเหลืองในงานสิ่งพิมพ์ต่างๆมากขึ้น อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้

    จริงๆ แล้ว ในการผลิตหมึกพิมพ์จากถั่วเหลือง มีอัตราส่วนสารประกอบระเหยง่ายที่ต่ำกว่าหมึกโดยทั่วๆไปที่ใช้น้ำมักจากปิโตรเลียม ซึ่งหมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลืองสามารถลดมลภาวะในอากาศโดยลดการปล่อยสารที่เป็นพิษลงได้

    ในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์จากถั่วเหลืองนั้น จะมีน้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลัก พร้อมด้วยสารเคมีเข้ามาผสม เช่น เม็ดสี สารยึดเกาะ หรือสารแติมแต่งอื่นๆ ทำให้ดูเหมือนว่า หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่สามารถย่อยสลายตามกระบวนการทางชีวภาพได้ 100% อย่างไรก็ตาม หมึกจากถั่วเหลือง สนับสนุนการนำกระดาษมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (recycle) เพราะเนื้อหมึกชนิดนี้สามารถกำจัดออกจากกระดาษได้ง่ายกว่าหมึกทั่วไป ซึ่งจะช่วยรักษาเยื่อกระดาษขณะ recycle ให้ถูกทำลายน้อยที่สุด และยังช่วยให้กระดาษขาวและสว่างขึ้น

    ในแง่ของผู้อ่าน นอกจากผู้อ่านไม่ได้กลิ่นสีหมึกและไม่มีหมึกติดมือทุกครั้งเมื่อหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านแล้ว ยังไม่มีสาร VOCs ที่สร้างความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และทำให้ก่อมะเร็งปอดอีกด้วย

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง