• อันตรายจากสารปรอท

    การดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันนับว่ามีความเสี่ยงต่อการสะสมสารเคมีในร่างกายมากขึ้น เนื่องจากมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆในสภาพแวดล้อมมากมาย อาทิ ในแหล่งน้ำ อากาศ หรือแม้แต่ในเครื่องอุปโภคบริโภค จึงทำให้คนยุคปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหรือโรคอื่นๆมากขึ้น และอีกสารเคมีหนึ่งที่นับว่าเป็นสารที่มีอันตรายต่อเราก็คือ สารปรอท ที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษต่อเรามากมาย

    ถึงแม้ว่าสารปรอท จะมีประโยชน์ในการผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเทอร์โมมิเตอร์ หรือเครื่องมือวัดไข้ผู้ป่วย และนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากมาย แต่การใช้สารปรอทก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพิษของสารปรอทที่เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดอาการร้ายแรงตามมาได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เคยเกิดจากพิษปรอทที่นับว่าเป็นข่าวดังไปทั่วโลกคือ เหตุการณ์ที่คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นป่วยเป็นโรคมินามาตะ จากการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารปรอทของโรงงานบริเวณนั้น ทำให้ชาวบ้านมีบางคนมีอาการชาตามร่างกาย มือสั่น กลืนอาหารลำบาก อวัยวะภายในร่างกายทำงานไม่ประสานกัน ชาวญี่ปุ่นจึงเห็นความสำคัญของการจัดการอุตสาหกรรมที่ควรจะมีการจัดการที่ดีที่ไม่ควรปล่อยสารปรอทลงสู่ธรรมชาติ

    สารปรอทจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางหลักๆ คือ เข้าทางจมูก ปาก และทางผิวหนัง ซึ่งอาการที่จะเกิดขึ้นจากพิษของปรอทจะมีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยอาการเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียน เลือดออก ปวดท้องรุนแรง และหากเข้าสู่กระแสโลหิต สารปรอทจะไปทำลายอวัยวะต่างๆจนทำให้เสียชีวิตในที่สุด ส่วนอาการเรื้อรัง จะมีผลต่อระบบสมองและไขสันหลัง ทำให้สูญเสียระบบการทรงตัวของร่างกาย และอาจเป็นโรค มะเร็งปอด มะเร็งรังไข่ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งโพรงจมูก ได้ค่ะ

    จากข้อมูลดังกล่าว สำหรับใครที่ต้องคลุกคลีอยู่กับวงการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สารปรอท ก็ควรมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และไม่สัมผัสปรอททางตรง เพื่อป้องกันอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง