• มะเร็งช่องปากคืออะไร?

  มะเร็งช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของโรคมะเร็งในกลุ่มโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ โดยช่องปากประกอบด้วยเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ ได้แก่ ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เพดานแข็ง เหงือก ลิ้น และเนื้อเยื่อใต้ลิ้น ซึ่งเนื้อเยื่อ/อวัยวะทุกชนิดของช่องปากสามารถเกิดเป็นมะเร็งได้ทุกส่วน โดยมะเร็งช่องปากพบได้ 3 – 5% ของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นทั่วร่างกาย เป็นโรคมะเร็งพบบ่อย 1 ใน 10 ของทั้งหญิงและชายไทย เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป


  มะเร็งช่องปากพบในใคร?
  โรคมะเร็งช่องปากพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบมากในอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปโดย เฉพาะในผู้สูงอายุ

  สาเหตุของมะเร็งช่องปาก?
  ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคมะเร็งช่องปาก แต่มีการศึกษาพบว่ามีปัจจัยบางอย่างเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ได้แก่
  1. การสูบบุหรี่

  2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/เครื่องดื่มมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

  3. การกิน/เคี้ยว หมาก พลู ยาฉุน ยาเส้น เนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีสารก่อมะเร็งเจือปนอยู่

  4. การระคายเคืองของเยื่อเมือกบุช่องปากจากฟันหัก/บิ่น ที่แหลมคมที่ไม่ได้รับการรักษา ฟันผุจนทำให้เหงือกเป็นหนอง

  5. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอชพีวี (HPV, Human Papilloma virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จากการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (Oral sex)

  6. เคยเป็นโรคมะเร็งในบริเวณศีรษะและลำคอมาก่อน

  7. มะเร็งช่องปากมีอาการอย่างไรบ้าง?

  8.มีฝ้าสีขาว (Leukoplakia) หรือสีแดง (Erythroplakia) ในเยื่อเมือกบุช่องปาก และ/หรือลิ้น

  9. มีแผลในช่องปากที่รักษาไม่หายเป็นเวลานานเกิน 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป

  10. มีตุ่ม หรือก้อนในช่องปากที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักไม่มีอาการเจ็บปวด

  11. ฟันโยก หรือหลุด หรือใส่ฟันปลอมไม่ได้ เนื่องจากมีก้อนเนื้อบริเวณเหงือก พื้นปาก หรือเพดานปาก

  12. มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร หรือการกลืนอาหาร

  13. มีเลือดออกผิดปกติในช่องปากจากแผลมะเร็ง

  14. มีก้อนที่ลำคอ ซึ่งคือต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ โต คลำได้จากมีโรคมะเร็งลุกลาม

  ป้องกันมะเร็งช่องปากได้อย่างไร?

  ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก แต่มีข้อแนะนำ ที่อาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งช่องปากนี้ได้ คือ

  1. ลดหรืองดการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์

  2. ดูแลสุขภาพในช่องปากทุกวัน แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเมื่อตื่นนอนเช้า และก่อนเข้านอน

  3. ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟัน ทุกๆ 6-12 เดือน หรือบ่อยตามแต่ที่ทันตแพทย์แนะนำ

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก haamor.com

  * ทาง Welkin Mark ไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยละเลิกจากการรักษาแผนปัจจุบัน เราเป็นทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งตามการแพทย์แผนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและสตรีมีครรภ์ อาจเป็นอันตรายได้ พิจารณาใช้ได้เฉพาะบางรายเท่านั้น

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง