• โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย หรือ Salivary gland cancer เป็นโรคมะเร็งที่พบน้อยมาก โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเพียง 0.5-4 คน ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนในประเทศไทย พบว่ามีผู้ชายเป็นมะเร็งชนิดนี้ 0.5 ราย ต่อประชากร 100,000 คน และผู้หญิง 0.4 ราย โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย พบมากในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

  สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำลายชนิดความรุนแรงระดับ “ปานกลาง” สามารถรักษาให้หายขาดโดยการผ่าตัดต่อมน้ำลายเพียงอย่างเดียว และไม่กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

  สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำลายชนิดความรุนแรงระดับ “ร้ายแรง”

  หลังจากรับการผ่าตัด มักถูกรักษาต่อเนื่องด้วยการฉายรังสีบริเวณต่อมน้ำลายนั้นๆ โดยอาจรวมถึงการฉายรังสีครอบคลุมต่มน้ำเหลืองบริเวณลำคอด้านเดียวกับต่อมน้ำลายที่เกิดโรคด้วย

  สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย

  สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำลายยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่การขาดวิตามิน A และ C รวมถึงการรับรังสีไอออนไนซ์ Ionizing radiation (รังสีที่ใช้ในการตรวจและการรักษาโรค) ในปริมาณที่สูง

  อาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย

  จะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ แต่ก่อนเนื้อในต่อมน้ำลายจะโตขึ้นจนมองเห็นและรู้สึกได้เวลาคลำเจอ ซึ่งถ้าปล่อยให้ลุกลาม โรคอาจเข้าไปต่อมน้ำเหลืองลำคอด้านเดียวกับต่อมน้ำลาย นอกจากนั้น โรคอาจลุกลามเข้าเส้นประสาทใบหน้า ทำให้ใบหน้านั้นเบี้ยวด้านเดียว

  การป้องกัน

  ปัจจุบันจึงยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย ดังนั้นจึงต้องอาศัยการสังเกตว่า ถ้าพบก้อนเนื้อผิดปกติในตำแหน่งใดก็ตาม ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

  ขอขอบคุณบทความจาก http://bit.ly/1NV9pUp

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง