• ให้ลมหายใจ ไร้มะเร็งปอด

  มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับและยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ผู้ป่วยเพศหญิงก็พบสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยากเพราะอาการจะไม่ปรากฏ ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่โรคลุกลามแล้ว
  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งปอดมีหนทางในการดูแลรักษา และส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวหรือดำรงชีวิตได้ดีขึ้น เมื่อได้รับการวินิจฉัยระยะและมีการรักษาที่ถูกต้อง

  – การป้องกันขั้นปฐมภูมิ เป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม เป็นวิธีที่เป็นไปได้ยากมาก เพราะแค่ก้าวออกจากบ้านเราก็ได้รับสารก่อมะเร็งจาก ฝุ่นควัน และมลพิษต่างๆ แล้ว

  – การป้องกันขั้นทุติยภูมิ หรือเมื่อร่างกายได้รับสารก่อมะเร็งแล้ว ควรออกกำลังกายเพิ่มภูมิคุ้มกัน เมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่างๆ ได้ ก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เน้นผักและผลไม้ปลอดสารพิษ รวมไปถึงปลาทะเลต่างๆ

  – การป้องกันขั้นตติยภูมิ ด้วยการตรวจสุขภาพอยู่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองฉะนั้น มะเร็งปอดจะลดลงได้เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลดลง แต่ด้วยเทคโนโลยี และมลภาวะที่สูงขึ้น บวกกับภาวะโลกร้อน ทำให้การกระจายตัวของมลภาวะมีมากขึ้นด้วย
  ฉะนั้นการป้องกันโรคมะเร็งปอดสามารถทำได้โดย การหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่างๆ และตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณป้องกันมะเร็งได้ตั้งแต่วันนี้
  CA ขออาสาเป็นทางเลือกนั้น อาหารเสริมสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง CA สกัดจากสมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาว) และช่วยขับพิษกับมะเร็งปอดออกจากร่างกาย รวมทั้งช่วยดูแลร่างกายองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อย่างยาวนานและมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า “มะเร็งมีทางออก” ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://bit.ly/1OJACVS

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง