• 1. ควรส่งเสริมให้แสดงออกอารมณ์เศร้าให้เหมาะสม ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พยายามพูดคุยทางด้านบวก

  2. มีสติและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงของตนเอง และคนรอบข้าง หากพบความผิดปกติควรรีบมาพบจิตแพทย์

  3. คัดกรองดูแลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช

  4. พยายามลดบทบาทของ “ตัวชี้นำทางลบ” (inducer) หรือตัวกระตุ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุปทานหมู่

  5. อาจจะต้องลดการรับฟังข่าวสารแบบต่อเนื่อง เพื่อลดความเครียดที่จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยเลือกรับฟังข่าวสารเฉพาะที่สำคัญ กำหนดเวลารับข่าวที่แน่ชัด

  6. ในกรณีที่เครียดมาก อาจใช้วิถีทางตามความเชื่อทางศาสนา เช่น ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นต้น

  7. ใครที่มีโรคประจำตัว ต้องดูแลตัวเองตามเดิม อย่าลืมรับประทานยาประจำ กินอาหารตามเวลา และพักผ่อน 6 -8 ชั่วโมง ต่อวัน

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://bit.ly/2dguMPF

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง