ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ค่ะ