ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ โรงพยาบาล พญาไท3 ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาล พญาไท3ค่ะ