ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และโรงพยาบาลสุขุมวิท ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท ค่ะ