• ยาเคมีบำบัดทำงานอย่างไร?

    หน้าที่หลักคือการจำกัดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวช้าลงหรือหยุดแบ่งตัว ขณะที่เซลล์มะเร็งเดิมค่อยๆ ตายไปตามอายุขัย โดยที่ไม่มีการแบ่งตัวออกมาเป็นเซลล์มะเร็งตัวใหม่ ก้อนเนื้อมะเร็งก็จะค่อยๆ ยุบลง แต่ยาเคมีบำบัดในปัจจุบันยังไม่มีความสามารถในการเลือกยับยั้งการเติบโตหรือแบ่งเซลล์ใหม่เฉพาะแต่เซลล์มะเร็ง ทว่ายังยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ปกติเกือบทั้งร่างกายด้วย เช่น ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังและเส้นผม ทำให้ผิวแห้งและผมร่วง หรือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ไขกระดูก ทำให้ไขกระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวได้เพียงพอต่อการทำงานของร่างกาย ส่งผลให้เจ้าของร่างซีดเซียวอ่อนแอ มีภูมิต้านทานตามธรรมชาติของร่างกายต่ำ ทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และอาจติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้

    อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องยาเคมีบำบัดอย่างลึกซึ้งจริงจัง ก็อาจมองเห็นเพียงแค่ข้อเสีย แต่ในปัจจุบัน แพทย์สาขามะเร็งวิทยา (Oncologist) ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่เจริญก้าวหน้าขึ้น ทำให้ได้ตัวยาที่มีผลข้างเคียงน้อยลงกว่าสมัยก่อนมาก อีกทั้งแพทย์เองก็เพิ่มความระมัดระวังในการรักษายิ่งขึ้น คอยสังเกตอย่างใกล้ชิดเข้มงวดว่าจุดไหนที่ผู้ป่วยเริ่มทนยาเคมีไม่ได้ และไม่ปล่อยให้เกิดพิษหรือภาวะอันตรายจากการทำเคมีบำบัดต่อร่างกายของผู้ป่วย

    เพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ยาเคมีบำบัดสามารถบรรลุประสิทธิผลสูงสุด อาหารเสริมสมุนไพร CA Herbal ขอสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ารับยาเคมีบำบัด ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงจากการทำเคมีบำบัดเสียก่อน ทั้งนี้ อาหารเสริมสมุนไพร CA Herbal มีสรรพคุณหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง โดยกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมามากขึ้นจึง สามารถลดผลข้างเคียง จากการใช้ยาเคมีบำบัดที่มักลดความสามารถของไขกระดูกในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะจึงสามารถรับประทานอาหารเสริมสมุนไพร CA Herbal ควบคู่กับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

    อาหารเสริมสมุนไพรตามท้องตลาด มีจำนวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่มีการเจือปนยาแผนปัจจุบัน สเตียรอยด์ หรือกระทั่งโลหะหนัก แพทย์ส่วนใหญ่จึงไม่แนะนำให้รับประทานยาหรืออาหารเสริมสมุนไพรควบคู่กับยาเคมีบำบัด แต่อาหารเสริม CA Herbal เป็นสมุนไพรที่ผลิตถูกต้องตามหลักวิชาการโดยวิชาการของทาง CA Herbal และนอกจากนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (หมายเลข อ.ย. 11-1-14153-1-0173) และมาตรฐาน GMP จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง