ภาพบรรยากาศงาน CA Herbal ร่วมกับ นิตยสาร Healthly Plus และ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ขอขอบคุณ ผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาแวะเยี่ยมเรา ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ค่ะ